ممنوعیت تبلیغات تجاری بر در و دیوار

🔰ممنوعیت تبلیغات تجاری بر در و دیوار سطح شهر و استند‌های فرهنگی

🔸به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، ابوذر اکوان معاونت خدمات شهری شهرداری جهرم از ممنوعیت تبلیغات تجاری بر در و دیوار شهر و استندهایی که در اختیار مراکز فرهنگی و اداری گذاشته شده است خبر داد.

🔹معاون خدمات شهری شهرداری جهرم با اشاره به قوانین موجود در خصوص تبلیغات شهری گفت: یکی از اقداماتی که در ماده 92 قانون شهرداری ها غیرمجاز اعلام و برای آن جریمه در نظر گرفته شده است، موضوع نصب آگهی های تبلیغاتی در محل های غیرمجاز است.

🔸وی در ادامه افزود:  بر اساس قانون شهرداری ها، نوشتن هر نوع مطلب یا نصب آگهی روی دیوار که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است، مگر در محل هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات مشخص می نماید و در این محل ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است.

🔹ابوذر اکوان با اشاره به همکاری شهرداری با ادارات و هیئات مذهبی و مراکز فرهنگی گفت: شهرداری جهرم در سال‌های گذشته مجوز نصب و بهره‌برداری استند‌های اطلاع رسانی برای برخی از ادارات، مراکز فرهنگی و هیئات مذهبی، در راستای فعالیت فرهنگی صادر نموده است که متاسفانه شاهد نصب تبلیغات تجاری بروی این استندها و بیلبوردها هستیم که مغایر قانون می‌باشد.

🔸وی در پایان خواستار همکاری اصناف و همچنین مراکز فرهنگی و دولتی شهر شد و افزود: در صورت مشاهده نصب تبلیغات به صورت غیرمجاز، شهرداری جهرم اقدام به جمع آوری تبلیغ و استند فوق خواهد نمود و طبق قانون با متخلفین برخورد خواهد شد.

نظرات 0


آخرین مطالب