توصیه به دانش‌آموزان

🚨چند توصیه به دانش‌آموزان در ارتباط با ترددهای روزانه:

🔹الف) اگر پیاده به مدرسه میروید به این موارد و نکات توجه کنید:
1) هنگام خروج از مدرسه عجله نکنید و برای عبور از عرض خیابان، محل‌های مجاز مانند پل هوایی، گذرگاه‌های خط‌کشی‌شده و محل‌هایی که تابلو و چراغ عابر پیاده دارد را انتخاب کنید.

2) هنگام رفت و آمد، به تابلوها و علائم راهنمایی توجه کنید.

3) قبل از گذر از عرض خیابان، در کنار جدول بایستید و با دقت به هر دو طرف نگاه کنید.

🔹ب) اگر با سرویس به مدرسه می‌روید این نکته‌ها را رعایت کنید:
1) به موقع در محل سوار شدن به سرویس حاضر شوید.

2) از شوخی و سر و صدا در داخل سرویس خودداری کنید تا موجب بر هم زدن تمرکز حواس راننده نشوید.

3) از دویدن به دنبال سرویس که کار بسیار خطرناکی محسوب می‌شود، خودداری کنید.

4) هنگام سوار و پیاده شدن عجله نکنید.

🔹 پ) اگر با وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی (اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسی) به مدرسه می‌روید، این نکات را به خاطر بسپارید:
1) هنگام سوار و پیاده شدن نوبت را رعایت کنید.

2) از جلوی اتوبوس و مینی‌بوس به آن طرف خیابان نروید.

3) از دویدن به دنبال وسیله‌ی نقلیه خودداری کنید.

4) قبل از توقف کامل وسیله‌ی نقلیه پیاده نشوید.

5) هنگام پیاده شدن از تاکسی از در سمت راست خارج شوید.

6) در حفظ و نگهداری تجهیزات و امکانات وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی کوشا باشید

نظرات 0


آخرین مطالب