تحویل واحد های مسکونی به مددجویان کمیته

تحویل ۱۵ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد جهرم

محمدجواد شعبان‌پور مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) جهرم:

تامین مسکن را از مهمترین نیازهای افراد جامعه برشمرد و از اولویت‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) تامین مسکن مددجویان تحت حمایت است.

شهرستان جهرم در زمینه تامین مسکن برای مددجویان پیشگام بوده است، واحدهای مسکونی به همت کمیته امداد، خیران و... احداث و تحویل مددجویان فاقد مسکن می شود.

در سفر مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس به جهرم،  تعدادی واحد مسکونی به مددجویان تحویل داده شد، در این راستا ۱۵ واحد مسکونی تحویل مددجویان زیر پوشش کمیته امداد جهرم شد.

همچنین در جریان سفر مدیرکل به جهرم از پروژه‌های حوزه اشتغال و مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور فرماندار ویژه جهرم بازدید شد.

طرح‌‌های اشتغالزایی سبب رونق تولید و استقلال مالی و توانمندی مددجویان شده و می‌‌تواند وابستگی آنها به این نهاد را برطرف کند.

نظرات 0


آخرین مطالب