اجرای طرح نگهداشت شهر ورودی ،بلوار رهبری

🔰اجرای طرح نگهداشت شهر جهرم، ورودی جهرم،بلوار رهبری .

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، طرح نگهداشت شهر جهرم در بلوک : ورودی شهر جهرم بلوار رهبری اجرا گردید.

 🔸گفتنی‌است در هنگام اجرای این طرح، مهندس اسدی شهردار جهرم، اعضای شورای اسلامی شهر جهرم، معاونت خدمات شهری : واحد امور شهر، واحد سد معبر، واحد پیشگیری از تخلفات، سازمان سیما، منظر و فضای سبز و دیگر واحدها و سازمانهای این معاونت و همچنین از معاونت فنی و شهرسازی : واحد فنی و عمرانی، واحد ترابری و دیگر واحدهای این معاونت شهرداری جهرم حضور داشتند.

🔹از خدمات نگهداشت شهری در این بلوک میتوان به، پاکسازی کامل، برداشت میدانی برای اجرای پروژههای عمران مورد نیاز، پاکسازی زمینهای بلاحصار، شستشوی جداول، اصلاح فضای سبز، زیرسازی و دیگر موارد خدماتی را نام برد.

نظرات 0


آخرین مطالب