دیدار صمیمی فرماندهی انتظامی با شهردار جهرم

🔰دیدار صمیمی فرماندهی انتظامی شهرستان جهرم با شهردار جهرم
🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، دیدار صمیمی فرماندهی انتظامی شهرستان جهرم با شهردار جهرم برگزار شد.
✔️مهندس عبدالرحیم اسدی شهردار جهرم:
🔸 امنیت امروز جامعه حاصل تلاش نیرو های نظامی و انتظامی می باشد و جهرم در زمینه برقراری امنیت همیشه در استان سرآمد بوده است .
🔹شهرداری آماده همکاری با نیروی انتظامی در زمینه های مختلف می باشد و اگر امنیت در جامعه نباشد شهروندان دچار مشکل می شوند.
 🔸تعامل شهرداری با نیروی انتظامی، امنیت اجتماعی را به دنبال دارد. امیدواریم با تعامل و همکاری شهرداری با پلیس شهرستان ،شاهد ارتقاء امنیت اجتماعی باشیم.

نظرات 0


آخرین مطالب