طرح نگهداشت شهر ، خیابان فرداسدی

🔰طرح نگهداشت شهر جهرم، جمعه بیست و هشتم آبان از خیابان فرداسدی.
🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با معاونت خدمات شهری و معاونت فنی و شهرسازی شهرداری جهرم طرح نگهداشت شهر این هفته از بلوک ما بین خیابان فرداسدی، مولوی، بلوار امام خمینی و بلوار شهید باهنر ساعت ۵ صبح آغاز می‌شود.
🔸از خدمات نگهداشت شهری در این محله میتوان به، پاکسازی کامل این بلوک، برداشت میدانی برای اجرای پروژه‌های عمران مورد نیاز، پاکسازی زمین‌های بلاحصار، شستشوی جداول، اصلاح فضای سبز و دیگر موارد خدماتی را نام برد.

نظرات 0


آخرین مطالب