تشویق مردم به تزریق واکسن

 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم:
تشویق مردم به تزریق واکسن یکی از مصادیق امر به معروف است.

▪️به گزارش روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان جهرم، مهندس شفیعیان در جلسه ای که به منظور اقناع سازی عمومی جهت سرعت بخشی به تزریق  واکسن با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی،جمعی از معتمدین شهر جهرم و خبرنگاران برگزار شد، با بیان این مطلب به عنوان یگانه راه پیشگیری از  شیوع و تشدید بیماری کرونا افزود: عادی انگاری در واکسینانسیون و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی شهرستان را به سمت شرایط بحرانی پیش می برد.

🔹وی عنوان کرد: بخش های سیمکان و کردیان با حدود ۹۰ درصد تزریق واکسن کرونا بیشترین استقبال را داشته اند. این در  حالیست که در شهر جهرم و روستاهای بخش مرکزی میزان استقبال حدود ۷۰ درصد بوده و لازم است ترغیب به امر واکسیناسیون با جدیت ادامه یابد.

🔸نماینده عالی دولت در شهرستان جهرم تأکید کرد: تزریق دوز سوم طبق برنامه اعلامی دانشگاه علوم پزشکی به ویژه برای سنین ۶۰ سال به بالا اهمیت شایانی دارد.

🔹مهندس شفیعیان در ادامه افزود: میزان استقبال از تزریق واکسن در شهرستان به تفکیک هر سکونتگاه و محله شهری در حال استخراج بوده و تلاش می گردد با استفاده ظرفیت بی نظیر معتمدین، شوراها و دهیاران بر سرعت آن افزوده شود تا به ایمنی بیشتری دست یابیم.

🔸وی متذکر شد : مدیران دستگاه های اجرایی از حضور کارمندانی که نسبت به تزریق واکسن اقدام نکرده در ادارات ممانعت به عمل آورند.

 صاحبان واحد‌های صنفی نیز ضمن تزریق واکسن، رعایت دستورالعمل های بهداشتی را در دستور کار قرار داده و اداره صنعت،معدن و تجارت و اتاق اصناف بر این امر نظارت ویژه داشته باشند.

نظرات 0


آخرین مطالب