مهار آتش سوزی منزل مسکونی

مهار آتش سوزی منزل مسکونی در خیابان شهید نامجو

🚨در ساعت ۱۳:۲۷ دقیقه جمعه ۲۳ مهر، سامانه ۱۲۵ جهرم خبری مبنی بر وقوع آتش سوزی یک منزل مسکونی در خیابان شهید نامجو دریافت کرد.

🚒با دریافت این گزارش بلافاصله سه اکیپ عملیاتی از ایستگاه‌های ۱، ۲ و ۳ به محل حادثه اعزام شدند.

👨🏻‍🚒آتش نشانان در بررسی‌های اولیه مشاهده کردند که کانون حریق قسمتی از آشپزخانه است و کل ساختمان از دود غلیظی مملو شده است.

🧯با مشاهده وضعیت فوق یک تیم از آتش نشانان اقدام به اطفاء حریق و همزمان تیم دیگر عملیات پشتیبانی و جستجو برای نجات افراد محبوس شده احتمالی را دنبال کردند.

🧯 تیم سوم نیز با انجام تهویه و حصول اطمینان از سلامت ساکنان ساختمان به ماموریت خود پایان دادند.

♨️با تقدیر از همکار گرامی  که در تایم خارج از شیفت با مشاهده ی حریق در صحنه همکاری ویژه ای با ماموران اعزامی داشتند

♦️روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جهرم♦️

نظرات 0


آخرین مطالب