تخریب ساخت و ساز غیر مجاز

هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در مسیر عبور پیاده(پیاده‌رو) توسط شهرداری جهرم تخریب خواهد شد.

🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز که مسیر عبور پیاده را مسدود نماید توسط شهرداری جهرم جمع‌آوری خواهد شد.

🔸از همین رو پس از بررسی‌های بعمل آمده و گزارش واحد امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری جهرم تخریب و تسطیح پیاده رو، واقع در خیابان قدس که توسط مالک بدون مجوز شهرداری جهرم اقدام به ساخت و ساز بدون رعایت اصول فنی و تصرف پیاده‌رو نموده بود در دستور کار قرار گرفت و توسط واحد فنی و شهرسازی شهرداری به صورت کامل این عملیات به اتمام رسید.

خواهشمند است شهروندان عزیز قبل هر گونه ساخت وساز از شهرداری جهرم مجوزهای مربوطه را دریافت نمایند در غیر این صورت شهرداری اقدام به تخریب سازه می‌نماید.

نظرات 0


آخرین مطالب