نصب تابلو تبلیغاتی بدون اجازه شهرداری ممنوع

📛بدون اجازه شهرداری جهرم تابلو تبلیغاتی نصب نکنید

🔸از آنجا که شهرداری جهرم نسبت به زیباسازی سیما و منظر شهری اقدام نموده است،  کلیه ارگانها، واحدهای صنفی، تولیدی، توزیعی و خدمات اداری و... تنها مجاز به نصب یک تابلو شناسایی واحد متبوع در چهارچوب ضوابط تعیین شده بر سردرب محل فعالیت خود می‌باشند.

🔹مکان‌های مجاز استفاده از فضاهای تبلیغاتی(بیلبورد، تابلو،استند،وغیره)مطابق نظر کمیته مکان یابی و بر پایه مطالعات طرح جامع ساماندهی تبلیغات شهری تعیین میگردد.

🔸نصب هرگونه تابلو، سایبان، عکس، پوستر، هرگونه تبلیغات دیوارنویسی، نصب بنر و هرگونه الحاقات در سطح شهر با هماهنگی و کسب مجوز از سازمان سیما، منظر و فضای سبز _ واحد زیباسازی شهرداری جهرم براساس ضوابط تعریف شده امکان پذیر می باشد.

نظرات 0


آخرین مطالب